Què és un procés de participació ciutadana?

Es tracta de la suma d’accions participatives, com ara tallers, reunions, xerrades, grups de treball, exposicions o altres propostes tant presencials com online. No és un moment concret sinó la successió de les esmentades accions participatives. L’objectiu és que la ciutadania, en diferents accions i fases, identifique aquells problemes que preocupen i en el que es vol prendre una decisió per a trobar una solución, sempre des de la participació de les persones que vulguen prendre part i implicar-se. Poden ser veïnes i veïns, associacions i gremis, principalment. El problema a tractar pot ser de diverses índoles: urbanístic, social, cultural, mediambiental, educatiu… Identificat el problema, cal aportar les visions o perspectives per a solucionar-lo, amb els criteris que puguen aportar les persones expertes que dirigeixen el procés i també del personal tècnic i polític del mateix ajuntament.

Perquè utilitzar un procés de participació ciutadana?
Perquè utilitzar un procés de participació ciutadana?
Al llarg de les últimes dues dècades s’ha comprovat l’efectivitat d’aquests processos, necessaris per a afavorir una presa de decisions més democràtica, transparent i que cuide moltes més facetes d’un problema concret i d’àmbit públic, aportant perspectives diferents i enriquidores.  
Altres avantatges
Altres avantatges
Al llarg del mateix procés els ciutadans i les ciutadanes escolten altres opinions i treballen de manera col·lectiva i amb unes normes establertes. Anomenats processos de participació ciutadana, els seus resultats suposen una vertadera construcció de la ciutadania d’un poble.A l’Ajuntament de Benissa tenim clar que cal apropar a les persones a la gestió municipal. A aquesta legislatura ja s’han dut endavant dos procesos de participació ciutadana, i ara mateix ens trobem a una fase de revisió de les propostes arreplegades en el procés ‘Mou Benissa’.
Top