Autor: flextatowa

Agenda conjunta de la programació local (En fase d’aportacions)

Posar en marxa una eina que facilite la programació conjunta d’activitats entre l’Ajuntament i les entitats del poble, als diferents equipaments municipals. NECESSITATS A SOLUCIONAR Tenir un calendari coordinat. Millorar la difusió i la convocatòria. Facilitar la realització d’activitats. OBJECTIUS

Pla d’integració i convivència (En fase d’aportacions)

Plantejament de treball que pose en valor la multiculturtalitat i les diferents experiències vitals de les persones que compartim el poble. NECESSITATS A SOLUCIONAR Necessitat d’integrar a la població estrangera. Manca d’espais per a promoure la diversitat cultural. OBJECTIUS A

Diagnòstic de l’estat actual del comerç i possible impacte de la nova variant (En fase d’aportacions)

Estudi i anàlisi de la situació del comerç per gremis, zones i sectors d’activitats, identificant punts forts i febles, amenaces i oportunitats, obtenint així, una informació sobre la qual prendre decisions i línies d’actuació. NECESSITATS A SOLUCIONAR Millorar la competitivitat

Pla sensibilització i millora de l’arreplegada i la gestió de residus (En fase d’aportacions)

Instal·lació de nous elements per sensibilitzar a la ciutadania en la importància de la correcta arreplegada dels diferents tipus de residus de forma fraccionada i realització de campanyes informatives. NECESSITATS A SOLUCIONAR Major informació sobre la gestió dels residus domèstics

Minipista de recreación deportiva de la Capella (En fase d’aportacions)

Espacio multideportivo de acceso abierto de carácter recreativo dirigido a niños/as y jóvenes. NECESIDADES A SOLUCIONAR Necesidades de niños/as de hacer uso de un espacio recreativo y deportivo, de dimensiones no oficiales. Ofrecer un espacio deportivo en una zona del

Instal·lació d’una cistella de bàsquet Col·legi Pare Melchor. (En fase d’aportacions)

Adequació d’una cistella de bàsquet completa amb tauler de metacrilat i cèrcol basculant amb mesures de 3×3 i accés i il·luminació independent en col·legi Pare Melchor. NECESSITATS QUE VOL SOLUCIONAR Necessitats de gent menuda i jove de fer ús d’un

Assemblees de Barri (En fase d’aportacions)

Eina de descentralització participativa i transparència. NECESSITATS A SOLUCIONAR Manca de cultura i d’eines de participació. Donar seguiment i avaluació. Fomentar la participació per projectes. Donar seguiment i continuïtat a la participació. OBJECTIUS A ASSOLIR Arreplegar les necessitats que hi

Priorització

Actualment no hi ha processos de priorització en marxa.

Altres avantatges

Al llarg del mateix procés els ciutadans i les ciutadanes escolten altres opinions i treballen de manera col·lectiva i amb unes normes establertes. Anomenats processos de participació ciutadana, els seus resultats suposen una vertadera construcció de la ciutadania d’un poble.A

Perquè utilitzar un procés de participació ciutadana?

Al llarg de les últimes dues dècades s’ha comprovat l’efectivitat d’aquests processos, necessaris per a afavorir una presa de decisions més democràtica, transparent i que cuide moltes més facetes d’un problema concret i d’àmbit públic, aportant perspectives diferents i enriquidores.

Top