Pla sensibilització i millora de l’arreplegada i la gestió de residus (En fase d’aportacions)

Instal·lació de nous elements per sensibilitzar a la ciutadania en la importància de la correcta arreplegada dels diferents tipus de residus de forma fraccionada i realització de campanyes informatives.

NECESSITATS A SOLUCIONAR

Major informació sobre la gestió dels residus domèstics i d’activitats. Com tractar-los i on dipositar-los. Facilitar l’abocament i l’ús de contenidors per fraccions i papereres selectives evitant l’abocament indegut i augmentant el percentatge de reciclatge.

OBJECTIUS A ASSOLIR

 • Sensibilització de la importància d’una correcta arreplegada i gestió dels residus
 • Millorar i facilitar l’ús de contenidors per fracció i de papereres selectives.
 • Aportar més informació a la ciutadania sobre el tractament dels residus.
 • Evitar l’abocament de residus en llocs inapropiats.
 • Millorar la imatge del servei.

ACCIONS A IMPLEMENTAR

 • Substitució dels contenidors convencionals de la fracció rebuig del casc urbà per uns amb pedal que faciliten la seua accessibilitat.
 • Instal·lació de vuit papereres selectives (rebuig, paper i envasos) en vuit llocs estratègics del casc urbà: zona convent, zona parc de La Capella, zona Taller d’Ivars, zona parc infantil pinar de Selva, zona glorieta Dolores Piera, zona Ajuntament, zona esportiva i zona centre de salut.
 • Instal·lació de vuitanta-cinc papereres selectives de cadascuna de les fraccions paper-cartó i envasos lleugers en zones comuns de la totalitat dels edificis municipals, en els dos col·legis d’Educació Infantil i Primària en l’Institut d’Educació Secundària.
 • Renovació dels sis cartells informatius de les illes de contenidors del disseminat del poble amb una llegenda nova i actualitzada i instal·lació de quatre més en altres zones on no hi existeixen actualment.
 • Augment del nombre i de zones de contenidors de recollida selectiva. Catorze d’envasos i setze de paper-cartó.
 • Campanya informativa adreçada al comerç local i a la ciutadania en general sobre els serveis que ofereix l’empresa pública Benissa Impuls en l’arreplegada domiciliària de residus originats per l’activitat comercial i domèstica.
 • Campanya informativa sobre els tipus de residus que podem dipositar en l’ecoparc municipal.
 • Implantació inicial i gradual de contenidors amb clau de la fracció orgànic a activitats del sector HORECA (hotels, restaurants i càterings) i a persones voluntàries.
 • Instal·lació de quatre contenidors d’oli usat domèstic en la zona costanera i tres en altres zones del disseminat (Canor, Pinos i Pla dels Molins).
 • Adquisició d’un nou camió recol·lector de residus sòlids urbans.
 • Creació d’un mini ecoparc mòbil urbà i itinerant pels diferents barris del casc urbà per a la recollida de mobles, bombetes, piles, productes químics, electrodomèstics, metalls, etc.

PRESSUPOST GLOBAL I EXECUCIÓ

 • Contenidors amb pedal: ………………………………………………………………… 9.619€
 • Papereres selectives urbanes: …………………………………………………………. 3.388€
 • Papereres selectives edificis municipals: ……………………………………………….. 544€
 • Cartells informatius: ……………………………………………………………………….. 350€
 • Noves illes de contenidors: ………………………………………………………………….. 0€
 • Campanyes informatives: ……………………………………………………………………. 0€
 • Implantació fracció orgànic: …………………………………………………………….. 5.445€
 • Nous contenidors oli domèstic: ……………………………………………………………… 0€
 • Camió recol·lector RSU: ……………………………………………………………… 174.966€
 • Mini ecoparc urbà: ……………………………………………………………………….. 3.500€

TOTAL: ……………………………………………………………………………………… 197.812€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.